Ventilatiesystemen en COVID-19: enkele richtlijnen

Ventilatiesystemen en COVID-19: enkele richtlijnen

Wat met HVAC-installaties in tijden van Corona? Daikin, marktleider in klimaatsystemen, informeert en verduidelijkt enkele zaken met betrekking tot het onderhoud en de werking van Air Handling Units in een omgeving met COVID-19.

De huidige COVID-19 pandemie werpt heel wat op en dit op zowat alle vlakken. Ook de HVAC-sector moet zich bewust zijn van enkele technische voorzorgsmaatregelen die bij de COVID-19 pandemie genomen kunnen worden.

Ventileren blijft noodzakelijk

Het is aangeraden de luchttoevoer en extractieventilatie te verhogen. Het doel van ventileren is luchtreiniging door het verdunnen of verdringen van vervuiling (luchttoevoer) en het verwijderen van die vervuiling (luchtafvoer). Over het algemeen wordt aangenomen dat meer ventilatie het aantal infecties vermindert. Het REHVA, Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations, geeft enkele concrete richtlijnen. Ze bevelen verlengde werkingstijden voor, en zelfs een 24/7 ventilatie. Hetzelfde geldt voor afzuigsystemen van toiletten, die ook continue moeten werken. Een maximale hoeveelheid buitenlucht moet geleverd worden en het aantal personen in de ruimt moet geminimaliseerd worden. Op die manier verhoogt men het luchtvolume per persoon.

Bij het ontbreken van mechanische ventilatie is het belangrijk gebruik te maken raamventilatie om voldoende te verluchten.

Bevochtiging en airconditioning hebben geen praktisch effect

COVID-19 is behoorlijk bestendig tegen veranderingen in de omgeving en is enkel beïnvloedbaar door een relatieve vochtigheid boven de 80% en een temperatuur boven de 30°C, wat onder meer omwille van het thermische comfort niet haalbaar en aanvaardbaar is in gebouwen. Bevochtiging biedt dus geen oplossing om de overdracht en verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

Veilig gebruik van warmteterugwinning secties

Aanbevolen wordt om warmtewisselaars uit te zetten tijdens deze pandemie. Dit omdat de virusdeeltjes kunnen lekken van de afvoerlucht naar de toevoerlucht. Als vermoed wordt dat er lekken zijn in de secties voor warmterugwinning dan kan drukaanpassing of bypassing een optie zijn om een situatie te voorkomen waar een hogere druk aan de extractiezijde lekkages naar de toevoerzijde veroorzaakt.

Geen gebruik van recirculatie

Virusdeeltjes in retourkanalen kunnen een gebouw weer binnenkomen, daarom moeten de recirculatieregisters gesloten worden. Indien dit leidt tot problemen met het koeling- of verwarmingsvermogen, dan moet dit worden aanvaard omdat het belangrijker is om besmetting te voorkomen en de volksgezondheid te beschermen, dan om thermisch comfort te verzekeren.

Reinigen van kanalen en verandering van buitenluchtfilters niet nodig

Qua onderhoud blijkt dat het reinigen van kanalen praktisch geen effect heeft. Virussen die aan kleine deeltjes zijn gehecht zullen niet makkelijk in de ventilatiekanalen terecht komen en zullen normaal gezien door de luchtstroom worden afgevoerd. Ook verandering van buitenluchtfilters is niet nodig. Ondanks een filter dat de lucht moet zuiveren, is het afvangeffect voor virusdeeltje beperkt. De grootte van een coronavirusdeeltje is 80-160 nm, hetgeen kleiner is dan het vanggebied van de fijne filters (vang efficiëntie 65-90% voor PM1). De virusdeeltjes aggregeren met grotere deeltjes die al in het vanggebied van de filters aanwezig zijn. In zeldzame gevallen van met virus besmette buitenlucht, bieden fijne buitenluchtfilters een redelijke bescherming tegen een lage concentratie en eventuele verspreiding van virussen in de buitenlucht. Vanuit het standpunt van filtervervanging, kunnen de normale onderhoudsprocedures gevolgd worden. Verstopte filters zijn in deze context geen besmettingsbron maar ze kunnen de luchttoevoer verminderen hetgeen een negatief effect heeft op mogelijke binnen besmettingen. Filters moeten dus worden vervangen volgens de normale procedure wanneer de druk of tijdslimieten worden overschreden.

Daikin verwijst voor meer gedetailleerde informatie naar de REHVA-website en bijhorende documenten: https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance

Kirsten Van Pee Team Manager, Two cents
Over Daikin Belux

Binnen EMEA heeft de Daikin Europe Group 14 productieafdelingen, verschillende verkoopkantoren en een heel netwerk van onafhankelijke verdelers en verkopers. De Daikin Europe Group telt zo’n 11.100 medewerkers. Daikin Belgium is een dochteronderneming van Daikin Europe en heeft drie vestigingen in ons land (Gent, Waver en Herentals). Binnen Daikin Belgium zijn zo’n 170 medewerkers tewerkgesteld.
Als innovatieve en kwaliteitsvolle marktleider biedt Daikin een totaaloplossing voor klimaatbeheersystemen voor zowel residentiële, industriële en commerciële toepassingen. Zoals o.a. hybride en geothermische warmtepompen, zonne-energieboilers, aircotoestellen en luchtreinigers.

Daikin Belux
Avenue Franklin 1B
B-1300 Wavre